Champion of State Pennant – Saturday

Season
Club

2019

Shepparton Golf

2018

Altona

2017

Melbourne

2016

Event not contested

2015

Event not contested

2014

Clayton

2013

Ocean Grove

2012

Melbourne

2011

Bendigo East

2010

Clayton

2009

Moonee Ponds

2008

Clayton

2007

Altona

2006

Corowa Services

2005

Glen Eira McKinnon

2004

Wodonga

2003

Melbourne

2002

Altona

2001

Altona

2000

Altona

1999

Geelong West

1998

Altona

1997

Melbourne

1996

Altona

1995

Moonee Ponds